Přejít na obsah

AUDIT
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
ÚČETNÍ SLUŽBY

Profesionalita,
spolehlivost, odbornost
a dlouholetá zkušenost.

Ing. LUMÍR VOLNÝ & Ing. JANA VOLNÁ

2. 1. 2024

Sazby stravného platné pro rok 2024

Vyhláškou MPSV č. 398/2023 byly stanoveny pro podnikatelskou sféru sazby stravné pro rok 2024.


Vyhláškou MPSV č. 398/2023 byly stanoveny pro podnikatelskou sféru sazby stravné pro rok 2024, které za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci ve výši :

a)140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)212 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)333 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Maximální hodnota peněžního stravovacího paušálu (peněžního příspěvku na stravování) činí momentálně pro rok 2024 hodnotu 116,20 Kč.

Limit 116,20 Kč platí v roce 2024 i pro nepeněžní příspěvek na stravování.

 

Vyhláškou MF č. 341/2023 došlo ke stanovení sazeb stravného pro zahraniční pracovní cesty.  Sazby stravného do nejčastěji navštěvovaných zemí EU zůstaly pro rok 2024 nezměněny.