Přejít na obsah

AUDIT
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
ÚČETNÍ SLUŽBY

Profesionalita,
spolehlivost, odbornost
a dlouholetá zkušenost.

Ing. LUMÍR VOLNÝ & Ing. JANA VOLNÁ

7. 2. 2023

Sazby stravného pro rok 2023

Vyhláškou MPSV č. 467/2022 byly stanoveny pro podnikatelskou sféru sazby stravné pro rok 2023.

 


Vyhláškou MPSV č. 467/2022 byly stanoveny pro podnikatelskou sféru sazby stravné pro rok 2023, které za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci ve výši :

a)129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Maximální hodnota stravenky po zvýšení sazeb stravného činí momentálně pro rok 2023 hodnotu 194 Kč.

Maximální hodnota peněžního stravovacího paušálu (peněžního příspěvku na stravování) činí momentálně pro rok 2023 hodnotu 107,10 Kč

 

Vyhláškou MF č. 401/2022 došlo ke stanovení sazeb stravného pro zahraniční pracovní cesty.  Sazby stravného do nejčastěji navštěvovaných zemí EU zůstaly pro rok 2023 nezměněny s následujícími výjimkami :

  • Polsko - zvýšení stravného ze 40 EUR na 45 EUR